• Pakalpojumi
  • Pakalpojumi
  • Pakalpojumi

 

parMums

 Cienījamās dāmas un kungi

SIA „RoLa” kalibrēšanas / testēšanas un inspicēšanas laboratorija saskaņā ar LR likuma „Par mērījumu vienotību”, LR Ministru kabineta noteikumu №60 no 20.01.2009 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, №581 no 02.08.2005. „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, №574 no 11.07.2006 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, Nr.40 no 09.01.2007. „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un LR standarta LVS EN ISO 9001:2000 prasībām piedāvā sekojošus pakalpojumus, kuru veikšanai SIA „RoLa” ir attiecīgās atļaujas, tiesības un kompetence:

I. Medicīnisko iekārtu kalibrēšana un testēšana.

sfigmomanometri (asinsspiediena mērītāji) mehāniskie un elektromehāniskie;

manometri tehniskie un skābekļa;

elektrokardiogrāfi;

pacienta monitori, defimonitori;

pulsaoksimetri;

fetālie monitori:

zemfrekvences fizikālās terapijas iekārtas;

kombinētās fizikālās terapijas iekārtas;

augstfrekvences elektroterapijas iekārtas;

ultraskaņas ārstnieciskās iekārtas;

lāzerterapijas iekārtas;

polimerizācijas lampas;

negatoskopi;

centrifūgas, šeikeri, rotatori;

termostati, inkubatori, sterilizatori, ledusskapji;

termometri elektroniskie un stikla;

vakuumsūkņi;

neautomātiskie svari zīdaiņu, medicīniskie un grīdas;

augummērītāji.

audiometri.

nemedicīnisko iekārtu testēšana;

Akreditācija: LATAK KT150 no 05.05.2000.g.

II. Sfigmomanometru (asinsspiediena mērītāju), manometru un neautomātisko svaru atkārtota verificēšana.

Akreditācija: LATAK I340 no 18.08.2006.g.

III. I un II drošības grupas medicīnisko ierīču pārbaudes

Akreditācija: LATAK I340 no 17.08.2010.g.

IV. Autoklāvu un mazgāšanas − dezinfekcijas iekārtu validācija

V. Konsultācijas.