• Kontakti
  • Kontakti
  • Kontakti

contact Kontakti

Pasūtījumu pieņemšana un papildus informācija :

tālr./fakss +37167617093

mob. +37128237322

info@rola.lv

Valdes priekšsēdētājs:

+37129179854 − Igors Štrauss

Laboratorijas vadītājs:

+37129181934 − Vitālijs Pimenovs

Tehniskie eksperti:

+37129179854 − Igors Štrauss

+37129181934 − Vitālijs Pimenovs

+37125620255 – Bogdans Pimenovs

+37125880624 – Oļegs Novikovs

+37129276512 – Ilmārs Tumovs 

Grāmatvedība:

gramatvediba@rola.lv

Mūsu rekvizīti:

SIA „RoLa”; Ventspils iela 63b, Rīga, LV–1046.

reģ.Nr. LV40003064041;

AS „Citadele banka”;; SWIFT: PARXLV22
IBAN konts: LV 74 PARX 0000 2347 1101 6

A/S “Swedbank” ; SWIFT: HABALV22 ;
IBAN konts: LV 16 HABA 0551 0421 7688 1